Bolt med møtrik Sekskantet hoved Klasse 8.8 SB ISO 4104 ISO 4032 ISO4014+4032,NFEN15048,VS4207

Bolt med møtrik Sekskantet hoved Klasse 8.8 SB ISO 4104 ISO 4032 ISO4014+4032,NFEN15048,VS4207