Bolt med møtrik Anker med Skrue m rate Sekskantet hoved

Bolt med møtrik Anker med Skrue m rate Sekskantet hoved

Bolt med møtrik Anker med Skrue m rate Sekskantet hoved